Személyes adatok feldolgozása

A személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 13. cikk, az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EÚ rendelete mondja ki.

Ki az üzemeltető

A személyes adatok feldolgozásának célját és módját meghatározó üzemeltető:

Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Szlovákia

e-mail: info@omegamix.hu

ID : 53186567
Adószám: 2121295990.

IBAN: SK0483300000002401842726 (HUF)

A személyes adatok terjedelme

Minimalizáljuk az általunk feldolgozott személyes adatok mennyiségét, hogy elegendő legyen a szolgáltatás minőségéhez, amit elvárunk, hogy megfeleljenek a jogi kötelezettségeinek és a jogos érdekeink védelmének. Ügyfeleink személyes adatait, valamint a potenciális ügyfeleink személyes adatait feldolgozzuk, akik erre engedélyt adtak. A személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Alapinformációk, amelyek az Ön neve, címe, azonosító száma, ha vállalkozó vagy – magán személy (egyéni vállalkozó).
 • Kapcsolattartási adatok, például az e-mail cím, a telefonszám vagy a kapcsolattartó címe.
 • Tájékoztatás termékeink és szolgáltatásaink használatáról, a megvásárolt termékekről, vagy azok megvásárlásáról. Információk az e-shopunkról, hírlevélről és így tovább.
 • Az e-mail és a csevegés (chat) rögzítése, a telefonhívások, vagy egyéb kommunikáció elektronikus vagy írásos formában.
 • Tranzakciós adatok, különösen a fizetések és fizetési módok adatai.
 • Geolokációs adatok, földrajzi adatok a számítógép webböngészőjéről, vagy mobilalkalmazásairól. Ez az információ a legközelebbi áruház vagy szolgáltatás ajánlására szolgál.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön személyes adatait elsősorban az értékesítési szerződések megkötése céljából dolgozzuk fel, amelynek tárgya az áruk és szolgáltatások szállítása. Ez a tevékenység magában foglalja különösen a megrendelések fogadását és feldolgozását, számlák és adózási dokumentumok kiadását, a kifizetések rögzítését, az áru továbbítását a megadott címre.

A jogi kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez a személyes adatokat feldolgozzuk, a könyvelés, a nyilvántartás adminisztrációja, vagy a panaszok kezelése céljából. Bizonyos esetekben a személyes adatok feldolgozására is szükség lehet a peres és a bíróságon kívüli adósság behajtás céljából. Személyes adatait feldolgozzuk, hogy tájékoztassuk Önt közvetlen marketing termékeinkről és szolgáltatásainkról.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai

Személyes adatainkat a törvénynek megfelelően csak jogalapok alapján dolgozzuk fel, ahol:

 • A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a személyes adatok feldolgozása (például egy értékesítési szerződés), és Ön szerződő fél, vagy arra kért bennünket, hogy a szerződés megkötése előtt tegyünk óvintézkedéseket (például, regisztráció az  e-boltba).
 • Vagy személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen a jogos érdekünk szempontjából, amely elsősorban az áruk és szolgáltatások ügyfeleink részére történő kínálata és értékesítése.
 • Esetleg egy, vagy több célra megadta nekünk a hozzájárulását. Ezek közé tartozhatnak különösen az áruk értékesítésével, vagy a feldolgozással kapcsolatos tevékenységek, hogy az ajánlatot az Ön elvárásaihoz igazítsák.

A címzettek kategóriái

A személyes adatok feldolgozását a következő címzettcsoportok kezelhetik:

 • Futár és egyébb közlekedési társaságok
 • Marketing ügynökségek és call centerek
 • IT-szolgáltatók és távközlési szolgáltatók
 • Ügyvédi és jogi irodák
 • Szakértők és bírósági szakértők
 • Gyűjtő cégek és végrehajtók
 • Bíróságok és bűnüldöző hatóságok
 • Könyvelők, könyvvizsgálók és adótanácsadók

A személyes adatok megőrzésének ideje

Az érintett személy hozzájárulása esetén az adatait addig fogjuk feldolgozni, amíg visszavonja a hozzájárulását, de legfeljebb 24 hónappal a támogatás megadása után.

A jogos érdek esetén az Ön személyes adatait feldolgozzuk mindaddig, amíg nem vitatja a feldolgozást, az életciklusra, a vásárolt termékre, vagy a szolgáltatásra vonatkozó időszakot, hogy az Ön számára megfelelő termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk.

A szerződés teljesítése esetén személyes adatait feldolgozzuk mindaddig, amíg a szerződéses kapcsolat fennáll, beleértve a jótállási és panasztétel feltételeket is.

Jogi megfelelés esetén személyes adatait a törvény által előírt ideig feldolgozzuk. A számviteli törvény, az ÁFA-törvény stb., lehet 10 év.

Az Ön jogai adatalanyként

Készek állunk arra, hogy a személyes adatai feldolgozása során gyakorolhassuk jogait.

Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, valamint a joga van arra, hogy milyen célból vannak feldolgozva, kik a személyes adatainak átvevői és mennyi a feldolgozási idő. Önnek joga van a helyesbítéshez, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, lépjen kapcsolatba velünk, kijavítjuk.

Önnek joga van a személyes adatokat törölni, ha helytelenül, vagy illegálisan vannak feldolgozva.

Ha személyes adatait beleegyezéssel dolgozzák fel, akkor bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, a visszavonás előtt megadott beleegyezésen alapuló feldolgozás jogszerűségének sérelme nélkül.

Önnek joga van a feldolgozás korlátozására, ha kívánja, az adatokat csak a szükséges jogi okokra, vagy egyáltalán nem fogjuk feldolgozni.

Önnek jogában áll ellenvetni az automatizált egyedi döntést, ha úgy találja, vagy úgy véli, hogy az ilyen feldolgozás jogellenes, vagy megsértette a jogait.

Önnek joga van az adatok hordozhatóságára, ha azt egy másik üzemeltetőnek kívánja átadni, azt a megfelelő formátumban odaadjuk Önnek, kivéve, ha más technikai vagy jogi akadályok nem akadályozzák.

Továbbá joga van panaszt benyújtani a felügyelő hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, Személyazonosító száma: 36 064 220, Telefonszám: +421 2 3231 3220, Weboldal: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Hol és hogyan gyakorolhatja jogait

Jogait alkalmazhatja a 421 31 590 1818 telefonszámon, a Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda címen, illetve írásban, vagy e-mailen.

Az Ön kérésére ingyenesen válaszolunk 30 napon belül. Bonyolultság, vagy nagyszámú pályázat esetén jogosultak vagyunk ezt az időszakot további 60 napra meghosszabbítani. Ha ez történik, tájékoztatjuk Önt az okokról.

Ha azonban kérése nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy ismétlődő, akkor jogosultak vagyunk ésszerű adminisztratív díjat kiszámlázni a szolgáltatás nyújtásának költségei fedezésére.